CE İşareti üzerine konulduğu ürünün, insan hayvan ve çevre sağlığı için güvenli olduğunu ifade eden bir simge olup Avrupa Birliğinin Malların Serbest Dolaşımı konusunda ortaya koyduğu “Yeni Yaklaşım Direktifleri” içinde öngörülmektedir. Bu gün için sayısı yaklaşık 25 olan bu direktifler Birliğin yetkili organlarınca artırılıp azaltılabilmektedir. Bu direktiflerin başlıcaları Makine , İnşaat Malzemeleri, Alçak Gerilim Cihazları, Basınçlı Kaplar, Oyuncak Direktifi, Daz Yakan Cihazlar, Kazanlar, Elektro Manyetik Uyumluluk ve diğerleridir.

Bu direktiflerden herhangi biri veya birkaçının kapsamına giren herhangi bir ürün CE işareti taşımıyor ise Avrupa Birliği ülkelerine giremez. Türkiye Temmuz 2001 tarihinde kabul edilen Çerçeve Uyum Yasaları İle birlikte CE işaretinin kullanımını kabul etmiş durumdadır.

Bir Ürünün CE işaretine sahip olabilmesi için Kapsamına girdiği Direktif ile ilgili ürün kalite ve güvenlik standartlarının (Harmonize Standartlar) gereklerini karşılamak zorundadır. Bu konuda yapılacak muayene ve testlere “Uygunluk Değerlendirilmesi” adı verilir. Bu işlemleri başarı ile geçen ürünlere imalatçısı bir “Uygunluk Beyanı” düzenleyerek, ürün üzerine CE işaretini koyar. Ürünlerin büyük bir bölümünde CE işaretinin ön gerekliliği olarak ise ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesi karşımıza çıkmaktadır. CE işareti olan ürünler uluslar arası pazarda serbest dolaşım hakkını elde ederek kuruluşlara önemli bir rekabet gücü katmaktadır.