20X1 muhasebe dönemi başında hesapları açacağımızdan bir önceki dönemsonu bilançosu olan yukardaki bilançonun aktif tarafı­nı borca, pasif tarafını alacağa yazarak açılış kaydını yazacağız.
______________ 01.01.20x1 __________________
100 KASA 420.000
153 TİCARİ MALLAR 580.000
153.01 Dönembaşı stok 580.000
120 ALICILAR 350.000
320 SATICILAR 210.000
500 SERMAYE 1.000.000
590 DÖNEM NET KÂRI 140.000
Açılış kayıtları
_________________________ / ______________________
Böylece dönembaşı mal stoku ticari mallar hesabının borcunda yer almış olacaktır.

19X1 faaliyet dönemi içinde yapılan işlemler de şu şekilde olsun:

i) Dönem içinde 900.000 Tl.lık mal kredili olarak alınmıştır.
ii) Satın alınan malların işletmeye taşınması için 20.000 TL. taşıma ücreti ödenmiştir.
iii) Dönem içinde 1.200.000 TL.lık mal kredl olarak satılmıştır.
iv) 40.000 TL. lık mal satıcılara iade edilmiş, mal bedeli cari hesaplarından düşülmüştür.
v) Müşteriler 30.000 TI. malı iade etmişlerdir. İade edilen mal bedeli cari hesaplarından düşülmüştür.
vi) Satıcılar dönemsonunda 20.000 TL. lık iskonto yaptıklarını bildirmişlerdir.
vii) Müşterilere 10.000 TI. lık iskonto yapıldığı bildirilmiştir.
viii) Dönemsonu mal stoklarının değeri 710.000 TL. olarak hesaplanmıştır.

Bu işlemlerle ilgili yevmiye kayıtları da şu şekilde olacaktır:
Bu yöntemde sattığımız malın maliyetini bildiğimizden 1.200.000 TL.lık satışlarımızın maliyetinin 750.000 TL.; 30.000 TL. lık satış iade­lerinin maliyetinin de 20.000 TL. olduğunu kabul edelim.


______________ 01.01.20x1 __________________
100 KASA 420.000
153 TİCARİ MALLAR 580.000
153.01 Dönembaşı stok 580.000
120 ALICILAR 350.000
320 SATICILAR 210.000
500 SERMAYE 1.000.000
590 DÖNEM NET KÂRI 140.000
Açılış kayıtları
_________________________ / ______________________

_________________________ / ______________________
153 TİCARİ MALLAR 900.000
153.02 Mal Alışları
191 İNDİRİLECEK KDV 162.000
191.01 Alış KDV
320 SATICILAR 1.062.000
Mal alışının kaydı
_________________________ / ______________________
153 TİCARİ MALLAR 20.000
153.02 Mal Alışları
191 İNDİRİLECEK KDV 3.600
191.01 Alış KDV.
100 KASA 23.600
Taşıma ücretinin ödenmesi
_________________________ / ______________________
120 ALICILAR 1.416.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 1.200.000
391 HESAPLANAN KDV 216.000
391.01 Satış KDV .
Satılan malın kaydı
_________________________ / ______________________
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 750.000
153 TİCARİ MALLAR 750.000
153.03 Satılan Malın Maliyeti
Satılan Malın Maliyetinin kaydı
_________________________ / ______________________
320 SATICILAR 47.200
153 TİCARI MALLAR 40.000
153.03 Alış İadeleri
391 HESAPLANAN KDV 7.200
391.02 Alış İade ve İsk. KDV
Mal alış iadesinin kaydı .
_________________________ / ______________________
610 SATIŞTAN İADELER 30.000
191 İNDİRİLECEK KDV 5.400
191.02 Satış İade ve İsk. KDV
120 ALICILAR 35.400
Mal satış iadesinin kaydı
_________________________ / ______________________
_________________________ / ______________________
153 TİCARİ MALAR 20.000
153.05 Satış İadeleri
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 20.000
Satış Iadesinin maiyetinin kaydı
_________________________ / ______________________
320 SATICILAR 23.600
153 TİCARİ MALLAR 20.000
153.04 Alış İskontoları.
391 HESAPLANAN,KDV 3.600
391.02 Alış İade ve İst. KDV
Mal alış iskontosunun kaydı
_________________________ / ______________________
611 SATIŞ İSKONTOLARI 10.000
191 İNDİRİLECEK KDV 1.800
191.02 Satış İade ve İst. KDV
120 ALICILAR 11.800
Mal satış iskontosunun kaydı
_________________________ / ______________________


şeklinde olacaktır.


Şeklindedir. Ticari Mallar hesabı 710.000 TL. borç bakiyesi vermekte bu da dönem sonunda mevcut malların değerini ifade etmektedir. Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı da 730.000 TL. borç bakiyesi ile satılan malların maliyet değerini göstermektedir.

Gelir tablosunda söz konusu hesaplar aşağıdaki gibi yer alacak­tır.GELİR TABLOSU

BRÜT SATIŞLAR 1.200.000
Yurt içi satışlar 1.200.000
SATIŞ İNDİRIMLERİ (-) 40.000
Satıştan İadeler 30.000
Satış İskontoları 10.000
NET SATIŞLAR 1.160.000
SATILAN TICARI MALLAR MALİYETİ (-) 730.000
BRÜT SATIŞ KARI 430.000

Devamlı envantere göre düzenlenen gelir tablosu ile tecrübi yönteme göre düzenlenen gelir tablosu arasında bir fark yoktur. Brür satış karı 430.000 TL. olarak hesaplanmaktadır.