Sözlük ve diğer kaynaklar, iletişim için birçok farklı anlamlar sıralıyor: Bildirme ve göndermenin bir sanatı ya da unsuru... Aktarılan unsurlar ya da bilgiler... Not ya da bir diğer yazılı bilgilendirme örneği... Fikir ve düşüncelerin değiştirilmesi: Dil, mimik ya da jest gibi ortak semboller sistemiyle düşüncelerin kişiler arasında aktarımının gerçekleştiği süreç... Konuşarak ya da yazarak, içerisinde düşüncelerin etkili bir biçimde ifade edilmesiyle ve karşılıklı değişimiyle ilgilenen sanat...

İletişim, bilginin karşılıklı değişimidir ve etkili araçlarla anlaşma sağlamasıdır. Burada geçen etkili araçların anlamı şu: İletişim, vücut dilini, konuşmayı, yazmayı, işitmeyi ya da görmeyi de içerir.

Evet, iletişimin temel işlevi, karşılıklı bir anlaşma sağlamasıdır. İki yönlü bir diyalogumuz olmadıkça, herhangi bir iletişimden söz edilemez. Bir bilgi vermek yeterli değildir; çünkü bu durum, karşılığında bir insanın işitiyor, onu anlıyor olması anlamına gelmeyebilir. Örneğin, bir öğretmenin ders anlattığını düşünelim. Bu bir iletişim midir? Elbette hayır! Tek yönlü iletişim, iletişim değildir! Elimizdeki konu hakkında dünyanın en önde gelen otoritesi olabiliriz, ancak bilgiyi diğer kimselere gönderme ve aktarma konusunda güçlük çekiyorsak, iletişimimiz başarısız ve etkisiz olabilir.

Konuyu iş dünyası açısından ele alırsak, bu dünyada neden iletişimin öneminin arttığına da bakalım. Aslında temel yaklaşım aynı: Eğer etkin bir iletişim kurabiliyorsanız, fikirlerinizi rahatlıkla satabilirsiniz. Kendinizi ve konunuzu rahatlıkla ifade edebilme yeteneğiniz, en değerli varlığınız olacaktır.

Yönetim danışmanı John D. Rockefeller’in da söylediği gibi, “İnsanlarla ilgilenebilme yeteneği, tıpkı şeker ya da kahve gibi satın alınabilir bir şeydir ve ben yalnızca o yeteneğe bile daha fazla ödeyeceğim”. Hemen hemen her gün, başarısız bir iletişimden kaynaklanan hatalar ve sorunlar görülebilir ve iletişim halihazır bir günah keçisi haline gelir. Uzmanların bize söylediği gibi, iletişim çabalarımızın yüzde 70’i yanlış anlaşılma, yanlış yorumlama, reddetme, hoşlanmama ya da çarpıtma gibi durumlarla sonuçlanır. Bu nedenle, iletişimi ciddiye almakta büyük fayda var!

Kaynak: Bu yazı, Kolay İletişim tarafından, KobiFinans için hazırlanmıştır.