Geçen yıl 63,1 milyar dolar ihracatta taahhüdünü içeren 5 bin 589 adet dahilde işleme izin belgesi düzenlendi.

Dış Ticaret Müsteşarlığının 2008 Yılı Faaliyet Raporu`ndan derlenen bilgilere göre, 2008 yılında 132 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracata, devlet yardımları kapsamında, Ar-Ge, çevre yardımı, pazar araştırması yardımı, yurt dışı ofis mağaza yardımı, istihdam, eğitim ve danışmanlık, markalaşma gibi çeşitli programlarla 356,7 milyon lira destek verildi.

İhracatçıların dünya fiyatlarından hammadde ve ara malı temin etmesine imkan sağlayan ve bu yolla ihracat aşamasında önemli maliyet avantajları sağlayan bir uygulama olan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, geçen yıl 43 bin 199 adet müracaat yapılırken, bu müracaatların 42 bin 895 adedi sonuçlandırıldı.

Söz konusu dönemde 39,9 milyar dolar tutarında ithalat karşılığında 63,1 milyar dolar ihracat taahhüdünü içeren 5 bin 589 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlendi.

Geçen yıl 253 adet yurt dışı fuara milli düzeyde katılım sağlanırken, 12 ticaret heyeti ve 60 alım heyeti programı da gerçekleştirildi.

2008 yılında, 103 farklı ülkeden 141 kurum ve kuruluş temsilcisi, 143 basın editörü ve 2 bin 678 firma temsilcisinin katılımıyla toplam 60 adet alım heyeti programı düzenlendi.

Özel ihracat uygulamaları

Özel ihracat uygulamaları alanında, bavul ticareti kapsamındaki teşvikler ve bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, transit ticaret, takas ve bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ile ilgili mevzuat değişiklikleri yapıldı.

Bu çerçevede, bavul ticareti kapsamındaki teşviklere son verildi, ticari kiralama, transit ticaret ve takas ve bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat işlemleri ise gümrük mevzuatına tabi kılındı. Bedelsiz ihracat işlemlerinde ise gümrük idareleri ve ihracatçı birlikleri yetkilendirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu`ya komşu ülkelere sınırı bulunan illerdeki gümrük hatlarında, sınır ticareti uygulamasına da devam ediliyor.